GDPR

GDPR – Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation)

Som förening så hanterar vi personuppgifter av lite olika slag.
Syftet med behandlingen av personuppgifter är att administrera olika register för medlemmar i Umeå Square Dancers

Som medlem i vår förening så har du rätt att

  • få tillgång till dina personuppgifter
  • få felaktiga personuppgifter rättade
  • få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
  • få veta hur länge vi kommer att lagra personuppgifterna
  • lämna in klagomål till Datainspektionen.

Om du vill kontakta oss gällande detta så maila till styrelsen på styrelsen@umeasquaredancers.se