GDPR

GDPR – Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation)

Som förening så hanterar vi personuppgifter av lite olika slag.
Vilka uppgifter vi lagrar och på vilket sätt blir du informerad av vid tecknande av medlemskap/påbörjande av kurs. Syftet med behandlingen av personuppgifter är att administrera olika register för medlemmar i Umeå Square Dancers

Som medlem i vår förening så har du rätt att

  • få tillgång till dina personuppgifter
  • få felaktiga personuppgifter rättade
  • få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
  • få veta hur länge vi kommer att lagra personuppgifterna
  • lämna in klagomål till Datainspektionen.

Om du vill kontakta oss gällande detta så maila till styrelsen på styrelsen@umeasquaredancers.se