Styrelsen

Styrelsen träffas ca en gång i månaden och beslutar om klubbens fortsatta verksamhet.
Har du något önskemål om något? Tips på var vi ska synas eller liknande?
Hör av dig till
styrelsen@umeasquaredancers.se

Linnea Jakobsson, ordförande
Angelica Steen, sekreterare
Jimmy Jakobsson, kassör
Matilda Sundberg, ledamot
Lena Malmhäll, ledamot
Andreas Georgsson, ledamot
Markus Johansson, ledamot