Styrelsen

Styrelsen träffas ca en gång i månaden och beslutar om klubbens fortsatta verksamhet.
Har du något önskemål om något? Tips på var vi ska synas eller liknande?
Hör av dig till
styrelsen@umeasquaredancers.se

Linnea Jakobsson, ordförande
Lena Malmhäll, vice ordförande
Angelica Steen, sekreterare
Jimmy Jakobsson, kassör
Lotta Sjöström, ledamot
Göran Nilsson, ledamot
Andreas Georgsson, ledamot
Markus Johansson, ledamot