Styrelsen

Styrelsen träffas ca en gång i månaden och beslutar om klubbens fortsatta verksamhet.
Har du något önskemål om något? Tips på var vi ska synas eller liknande?
Hör av dig till
styrelsen@umeasquaredancers.se

Linnea Jakobsson Ordförande
Lena Malmhäll Vice Ordförande
Helena Öhman Sekreterare
Jimmy Jakobsson Kassör
Hans Parnén Ledamot
Göran Nilsson Ledamot
Andreas Georgsson Ledamot
Markus Johansson, Ledamot