Vad är squaredans?

Varför dansar man?
Squaredans går ofta under benämningen ”motion för knopp och kropp”.
Huvudet får sitt genom den koncentration och skärpa som krävs och resten av kroppen
motionerar på samma sätt som i övrig dans. Då regeln är att man efter två danser byter ”meddansare” träffar man ständigt nya människor i varierande åldrar. På de riktigt stora danserna, till exempel Svenska Convention, förekommer även dansare från övriga Europa.

Den speciella klädseln med underkjol i tyll och strumpeband respektive boots och westernskjorta är inte obligatorisk. Däremot fungerar den bra som ett komplement till den allmänna feststämningen på danserna. Musiken är tillräckligt varierad för att tillgodose de flesta smakriktningar. Country & western varvas med pop, rock och gamla schlagers.

Kort sagt: Squaredans är dansformen där unga och gamla bokstavligen tar varandra i handen. Där stegen aldrig upprepas i samma ordning och där det inte spelar någon roll om personen som bjuder upp dig kommer från Förenade Arabemiraten, Australien eller Arjeplog !

Hur dansar man?
Som själva namnet antyder dansas squaredans i ett rutmönster. (En annan betydelse av ordet är att dansen uppfördes på torg = square på engelska.) Fyra par bildar en ruta som sedan upplöses i olika formationer. Callerns uppgift är att, genom instruktioner, föra paren tillbaka till sina ursprungspositioner utan att dans rytmen bryts. Squaredansens särställning utgörs just av att det krävs ett visst mått av tankeverksamhet för att delta.

Några särskilda förkunskaper krävs dock inte. En del call är engelska medan andra är konstruerade och saknar egentlig betydelse. Alla måste dock läras in utantill för att dansen ska fungera. Själva inlärningen av dansen sker etappvis. De första 53 stegkombinationerna utgör en grundnivå som går under namnet Basic. Vill man nöja sig med att lära in dessa går det bra. Möjlighet att dansa Basic på större danser ges ofta i både Sverige och andra länder.

Eftersom dansens språk är internationellt, och utlärningen sker på samma sätt överallt, behöver man inte kunna kommunicera med någon för att dansa tillsammans. Vill man gå vidare och lära sig fler call väntar nivåerna Basic, Mainstream, Plus, A1, A2, C1, C2, C3 och C4 med sammanlagt över 500 call,
så det finns alltid något mer att lära sig om man vill.
Många stannar dock vid A-nivåerna.

När och var började det?
I och med invandring till Amerika, med början på 1600-talet, samlades nybyggare av ett flertal europeiska nationaliteter. För att lätta upp den hårda vardagen, och för att minnas gamla tider, samlades man emellanåt till dansaftnar. I ladorna förekom folkdanser från en mängd länder.

Med tiden blandades de olika turerna till en internationell kompott och stegkombinationer namngavs för att lättare bli ihågkomna. En person utnämndes till caller (utropare) och fick till uppgift att efter eget huvud ropa ut de olika stegkombinationerna (callen).

På så vis erhöll dansarna en extra utmaning, då de inte i förväg visste vilken kombination som skulle komma härnäst. Under det senaste halvseklet har dansen utvecklas och spritt sig världen över, men principen är fortfarande densamma. I Sverige finns drygt 7900 dansare organiserade i 141 klubbar.