SAASDC

SAASDC står för Swedish Association of American Square Dancing och är Squaredansens nationella förbund i Sverige.
SAASDC har som målsättning att verka för ökat intresse och kunskaper om modern squaredans, kamratskap och förståelse mellan människor i olika åldrar och från olika nationer såväl som ett gott samarbete med närliggande organisationer.

Läs gärna mer på SAASDCs hemsida eller kolla in deras facebooksida.